sportovní masáži koní

sportovní masáži koní

23.4.2015 účastnila jsme se semináře o sportovní masáži koní.

Je potřeba si občas zopakovat vše od základů ..... 

V letošním roce mám v plánu se úšastnit na akreditovaných kurzech v oblasti masáží a fyzioterapie koní, sice se tomu z fyzických důvodu nebudu moci věnovat ale je potřeba mít dostatek správných informací které jsou v dnešní době nepostradatelné ...