Co je to PARADREZURA

Paradrezura je disciplína parajezdectví, což je jezdecký sport pro handicapované. Řídí se obecnými principy klasické drezury, tedy jezdec s koněm se pohybují ve vytyčeném obdélníku (20 x 40 nebo 20 x 60 metrů) ve kterém předvádějí předepsanou úlohu. Jednotlivé cviky jsou hodnoceny od 0 do 10 bodů. Celkový výsledek se udává obvykle v procentech. Jinými pravidly se řídí volná sestava na hudbu, kdy dvojice musí v předepsaném časovém úseku předvést povinné cviky, ale choreografie na hudbu je v režii jezdce.

Jezdci se podle handicapu dělí do pěti skupin.  V rámci tohoto členění je rozdílná nejen náročnost úlohy, ale také pomůcky, které mohou používat pro kompenzaci svého postižení.

 

Ia – nejtěžší stupeň postižení, pouze krok (shromážděný, střední, prodloužený, volný)

Ib – krok, krátce klus

II – krok, klus (shromážděný, pracovní, střední, prodloužený), mohou zařadit cval obdélník o rozměrech 20X40

III – krok, klus, cval (shromážděný, pracovní střední, prodloužený) obdélník o rozměrech 20X40 a 20x60m

IV – cval včetně laterální práce, přeskoků, obdélník o rozměrech 20X40 a 20x60m

 

V české republice je paradrezura poměrně mladý sport. Teprve v roce 2007 byla Českou jezdeckou federací uznána jako plnohodnotná disciplína. 

 

Koně se smí účastnit paradrezúrních soutěžích po dosažení věku 5let. V ČR jsou stanoveny dodatečné podmínky pro jejich účast:

pro skupiny Ia., Ib. a II. kůň musí absolvovat minimálně „Z“ drezuru s výsledkem min. 57%

pro skupiny III. a IV. kůň musí absolvovat minimálně „L“ drezuru s výsledkem min. 57%

 

Zdroj:

https://www.jezdectvi.cz/kategorie.aspx/sport/clanek/co-se-do-jezdectvi-neveslo-co-je-to-paradrezura-

https://www.hiporehabilitace-cr.com/co-je-hiporehabilitace/parajezdectvi/paradrezura/

 

   paradrezurni---pravidla.docx (9436)