Nezbytnou součásti týmu jsou lékaři kteří se starají o Katku

Nezbytnou součásti týmu jsou lékaři kteří se starají o Katku

Celkově jsem sledována u těchto lékařů : 

 
Praktický lékař MUDr. Konopáčová  Ostrava – Hrabová  
Interna MUDr. Rolová  FN Ostrava  
Urolog MUDr. Krhút FN Ostrava  
Onkolog MUDr. Radvanská FM Motol  
Ortoped MUDr. Matuška  FN Ostrava  
Neurolog MUDr. Sokolová mozek, MUDr Junkerová páteř FN Ostrava  
Centrum léčby bolesti MUDr. Záthurecká FN Ostrava  
Rehabilitace doc.Paed Dr. Kolář Pavel Praha Motol 
Rehabilitace MUDr Slezáková FN Ostrava   
Nově Ortoped  a spondiochirurgie Motol  
 
a další .,,,,,
 
děkujeme všem lékařům :-)
 

ODKAZY :