kdy a jak jsem onemocněla - pár slov mojí MAMKY

 
Jako žákyně 1 třídy, v dubnu 1988  se Katka vrátila ze školy a zvracela. Navštívili jsme lékaře, kde bylo podezření na slepé střevo, ale po vyšetření v nemocnici  Fakultní nemocnici Ostrava ( dále jen FNO)  chirurgem bylo slepé střevo vyloučeno. Po měsíci se situace zopakovala, podle příznaku bylo podezřeni na ledviny. Odběry ani další vyšetření toto neprokázalo. Když všechno bylo negativní navštívili jsme dětskou gynekologii kde byl Katce zjištěn nádor, dle vyšetření CT a ultrazvuku se mnělo jednat o nádor na vaječníku.Katka nastoupila na kliniku dětské gynekologie Praha Karlovo náměstí . kde jí operovali dne 10.5.1988 a při operaci zjistili že nádor vyrůstá z kosti pánevní a převezli Katku na kliniku dětské chirurgie Motol (dále jen KDCHM). Po mým příjezdu s manželem nám bylo sděleno že budou operovat až po nezbytných vyšetřeních. Dne 14.5.1988 (v 16hod) Katce vypověděla funkce ledvin a byla akutně operována,katce byl odstraněn nádor o velikosti 12x8 cm pak byla převezena na pooperační jednotku intenzivní péče (dále jen POO.JIP) tam došlo ke klinické smrti v trváni 4:48min, po vykrvácení z aorty do dutiny břišní byla v kritickém stavu převezena spět na sál (v22.30 hod) Byla provedena reoperace, revidováno lůžko po tumoru a nalezena prořízlá ligatura na aortě (1.5cm), kde bylo výrazné arteriální krvácení. Poté jí přeložili na anesteziologicko resuscitační kliniku ( dále jen ARK). Po našem příjezdu, nám bylo sděleno, že si lékaři nejsou jisti zda krevní oběh dostatečně okysličoval mozek a že hrozí těžké postižení mozku.Katka opět všechny překvapila a po prvotních vyšetřeních vypadali mozkové funkce neporušené.... 
Místo propuštění domů Katku přeložili na dětskou onkologickou kliniku (dále jen DOK). Byla jí nasazena chemoterapie, kombinace DTIC, VCR, CYC, ADR, AMD a zároveň měla i radioterapii – v celkové dávce 30 Gy/loz v počtu 27 dávek. 
I když na odd měly některé děti doprovod rodičů tak jsem s Katkou nemohla zůstat protože nebylo vyhověno žádost protože na odd nebylo místo. Proto jsme se rozhodli s manželem obrátit na známé, a ti se obrátili na Děkana lékeřské fakulty U.K. který můj pobyt na odd dojednal. S Katkou jsem mohla pobývat na odd . Trávila jsem tam celý den, a na noc odjížděla na ubytovnu ve vinohradech. Doprovázela jsem jí na všechny vyšetření a záření. Vozili nás na záření z Motolu na Karlovo náměstí jako SARDINKY. ( v sanitce bylo i 8 dětí a 3 dospělí jako doprovod + řidič a sanitář. ) na ozařování jsme odjížděli brzy ráno a na odvoz zpět do Motolu jsme čekali i několik hodin někdy až do odpoledních hodin v areálu nemocnice. 
Léčbu Katka nesnášela měla stále vysoké teploty
V září 88 Katce byli provedeny kontrolní vyšetření a CT
Kde bylo podezření na recidívu tumoru, v oblasti močového měchýře. Hned jí znovu 14.9.1988 operovali. Na moč. Měchýři se recidíva neprokázala byl to naštěstí ,,jen´´ absces  5x3 cm. A obsahoval zlatého stafylokoka, po operaci Katka měla septické horečky a byl jí zjištěn ……………………….. na kterého nezabírala žádná antibiotika (dovoz nového léku z švícarska), který naštěstí byl účinný.  
Katka trpěla záněty močového měchýře a těžkou Hematurii (zlaboratoře vraceli moč, že místo moči posílají sestry krev). 
Po dlouhých měsících strávených v Motole Katka jela na propustku na měsíc domů. Když jsem z domu odjížděly spět do Motolu na další serie  chemoterapie byla Katce na dětském odd v Ostravě Zábřehu podána Transfuze aby chemoterapii zvládla. Po příjezdu na onkologii a konzultaci s MUDr Radvanskou provedena cystoskopie a poté Katku přeložili na KDCH, kde ji byla provedena 21.12.1988  šestá operace. Chemoterapie byla odložena. První vánoce strávené v nemocnici po operaci. Vzhledem k tomu že Katka byla dlouhodobým pacientem byli jí povoleny návštěvy tak jsme celá rodina strávili vánoce v praze na odd. 5.1.1989 Katka podstoupila další operaci po které strávila 6 týdnů na CHJIP.....
 
Další pokračování přidám až ho stihneme sepsat...